• Gorchudd Bluecut

Gorchudd Bluecut

Mae technoleg cotio arbennig yn berthnasol i lensys, sy'n helpu i rwystro'r golau glas niweidiol, yn enwedig y goleuadau glas o wahanol ddyfais electronig.

Budd-daliadau

•Y amddiffyniad gorau rhag golau glas artiffisial

• Ymddangosiad lens gorau posibl: trosglwyddedd uchel heb liw melynaidd

•Lleihau llacharedd ar gyfer golwg mwy cyfforddus

•Canfyddiad cyferbyniad gwell, profiad lliw mwy naturiol

•Atal rhag anhwylderau macwla

Perygl Golau Glas

•Clefydau Llygaid
Gall amlygiad amser hir i olau HEV arwain at ddifrod ffotocemegol i'r retina, gan gynyddu'r risg o nam ar y golwg, cataract a dirywiad macwlaidd dros amser.

• Blinder Gweledol
Gall tonfedd fer golau glas olygu na all y llygaid ganolbwyntio'n normal ond gallant fod mewn cyflwr o densiwn am amser hir.

• Ymyrraeth Cwsg
Mae golau glas yn atal cynhyrchu melatonin, hormon pwysig sy'n ymyrryd â chwsg, a gall gorddefnyddio'ch ffôn cyn cysgu arwain at anhawster cwympo i gysgu neu ansawdd cwsg gwael.