• Heriau ar gyfer cludo nwyddau rhyngwladol ym mis Mawrth 2022

Yn ystod y mis diwethaf, mae'r holl gwmnïau sy'n arbenigo yn y busnes rhyngwladol yn cael eu cythryblu'n fawr gan y llwythi, a achosir gan y cloi yn Shanghai a hefyd Rhyfel Rwsia / Wcráin.

1. Cloi Shanghai Pudong

Er mwyn datrys y Covid yn gyflymach ac yn fwy effeithlon, cychwynnodd Shanghai y broses gloi helaeth ledled y ddinas yn gynharach yr wythnos hon.Fe'i cynhelir mewn dau gam.Mae ardal ariannol Pudong Shanghai ac ardaloedd cyfagos wedi’u cloi i lawr o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac yna bydd ardal helaeth Downtown Puxi yn dechrau ei chloi am bum diwrnod ei hun rhwng Ebrill 1 a 5.

Fel y gwyddom oll, Shanghai yw'r canolbwynt mwyaf ar gyfer cyllid a busnes rhyngwladol yn y wlad, gyda phorthladd cludo cynwysyddion mwyaf y byd, a hefyd maes awyr PVG.Yn 2021, cyrhaeddodd trwybwn cynhwysydd Shanghai Port 47.03 miliwn o TEUs, mwy na 9.56 miliwn o TEUs porthladd Singapore.

Yn yr achos hwn, mae'r cloi yn anochel yn arwain at gur pen mawr.Yn ystod y cyfnod cloi hwn, mae'n rhaid gohirio neu ganslo bron pob llwyth (Aer a Môr), a hyd yn oed i'r cwmnïau cludo fel DHL atal y danfoniadau dyddiol.Gobeithiwn y bydd yn gwella i normal cyn gynted ag y bydd y cloi wedi dod i ben.

2. Rhyfel Rwsia/Wcráin

Mae rhyfel Rwsia-Wcráin yn amharu’n ddifrifol ar y llongau môr a chludo nwyddau awyr, nid yn unig yn Rwsia/Wcráin, ond hefyd ym mhob rhan o’r byd.

Mae llawer o gwmnïau logisteg hefyd wedi atal danfoniadau i ac o Rwsia yn ogystal â'r Wcráin, tra bod cwmnïau cludo cynwysyddion yn anwybyddu Rwsia.Dywedodd DHL ei fod wedi cau swyddfeydd a gweithrediadau yn yr Wcrain nes bydd rhybudd pellach, tra bod UPS wedi dweud ei fod wedi atal gwasanaethau i ac o Wcráin, Rwsia a Belarus.

Ar wahân i'r cynnydd mawr mewn costau olew/tanwydd a achoswyd gan y Rhyfel, mae'r sancsiynau canlynol wedi gorfodi cwmnïau hedfan i ganslo llawer o oleuadau a hefyd ailgyfeirio pellter hedfan hir, sy'n gwneud cost cludo aer yn uwch yn wallgof.Dywedir bod y Cludo Nwyddau cost Mynegai Aer cyfraddau Tsieina-i-Ewrop dringo mwy nag 80% ar ôl gosod gordaliadau risg rhyfel.Ar ben hynny, mae'r cynhwysedd aer cyfyngedig yn cyflwyno whammy dwbl i gludwyr ar longau môr, gan ei fod yn anochel yn gwaethygu poenau cludo môr, gan ei fod eisoes wedi bod mewn trafferthion mawr yn ystod y cyfnod Pandemig cyfan.

Ar y cyfan, bydd dylanwad gwael llwythi rhyngwladol yn ei dro yn effeithio'n andwyol ar economïau ledled y byd, felly rydym yn mawr obeithio y gall yr holl gwsmeriaid mewn busnes rhyngwladol gael gwell cynllun ar gyfer archebu a logisteg i sicrhau twf busnes da eleni.Bydd Bydysawd yn gwneud ein gorau i gefnogi ein cwsmeriaid gyda gwasanaeth sylweddol:https://www.universeoptical.com/3d-vr/